Nadzór prewencyjny

Oferujemy przejęcie kompleksowego nadzoru i prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

W ramach przejęcia i prowadzenia nadzoru prewencyjnego nad zapewnieniem i realizacją wymagań przeciwpożarowych zapewniamy bieżące i okresowe audyty stanu bezpieczeństwa pożarowego nadzorowanych obiektów, pomieszczeń i terenów. Przeprowadzenie przez naszych specjalistów, niezależnego i obiektywnego audytu jest dla Klienta sposobem uzyskania pełnych i aktualnych informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego obiektów, pozwalającym na optymalne podwyższenie poziomu bezpieczeństwa.

Opracowujemy i przekazujemy klientowi okresowe sprawozdania dotyczących stanu bezpieczeństwa pożarowego. Bierzemy także udział w pracach zespołów odbiorowych obiektów bądź urządzeń, w pracach zespołów poawaryjnych, itp.

Prowadzimy i przekazujemy pełną dokumentację z nadzorowanego obszaru taką jak: protokoły/raporty z audytów, zarządzenia pokontrolne, notatki służbowe z audytów sprawdzających wykonanie zaleceń.

W ramach świadczenia kompleksowych usług zapewniamy właściwą koordynację działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i współpracę pomiędzy naszym Klientem, a właściwą terytorialnie Komendą Państwowej Straży Pożarnej.

Reprezentujemy Klienta w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, wymagających uzgodnień z Państwową Straży Pożarną. Bierzemy udział w czynnościach kontrolno rozpoznawczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną lub inne zewnętrzne organy kontrolne w obiektach klienta. Koordynujemy i uzgadniamy sposób, zakres i tryb realizacji zaleceń
pokontrolnych.

Zapewniamy także prowadzenie doradztwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

TA STRONA UŻYWA COOKIE

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X Nie pokazuj więcej